GreenCapitalGreenCapital

by rozwinąć Twój biznesJesteś tutaj: Strona główna > Studium przypadku

A A A


Studia przypadków

Uwaga: Prezentowane nazwy są fikcyjne, ale wielkości, zdarzenia i ich rozwiązania oparte są na sytuacjach rzeczywistych.

Finansowanie w ramach pre-IPO

Spółka AA sp. z o.o. powstała w 2004 roku z kapitałem zakładowym 50.000 PLN. W tym czasie rozpoczęła swoją działalność jako kompleksowy podwykonawca instalacji masztowych operatora komórkowego, z którym miała podpisaną ramową umowę na takie instalacje. Niestety, operator wymagał znacząco większej liczby instalacji, niż AA była w stanie spełnić, przy posiadanych zasobach finansowych. Instalacje masztowe bowiem wymagały znaczącego kapitału obrotowego, którego nie chciały dostarczyć banki.

Spółka AA zgłosiła się do firmy GreenCapital.pl przez formularz internetowy w celu szybkiego znalezienia inwestora, któremu pozostali dwaj udziałowcy mogliby zaufać powierzając około połowy udziałów w spółce, w zamian uzyskując kapitał w wysokości minimum milion złotych.

Pierwszy zainteresowany inwestor zgodził się na spotkanie ze spółką już po tygodniu od rozpoczęcia z nim rozmów i przedstawienia mu założeń finansowych rozwoju biznesu.

Po drugim spotkaniu, tym razem w siedzibie firmy, inwestor przyjął zaproponowane warunki, zgadzając się dokapitalizować firmę w wysokości 1 mln PLN w zamian za 48% udziałów oraz przekształcenie spółki w akcyjną (o czym poniżej) i wprowadzenie akcji na NewConnect w pespektywie 2010 roku. Gwarantem właściwego wykonywania obowiązków spółki AA przed inwestorem było też objęcie przez GreenCapital.pl 3% udziałów z opcją odsprzedaży założycielom po wprowadzeniu akcji spółki na rynek NewConnect.

Dzięki takiej konstrukcji wszyscy udziałowcy mają gwarancję, że GreenCapital.pl będzie działał na rzecz tego udziałowca, który doprowadzi do jak największego wzrostu wartości spółki i do notowania spółki na NewConnect (GreenCapital.pl ma być poszukującym kapitału w ramach private placement, służącym do ostatecznego dokapitalizowania spółki). Natomiast po rozpoczęciu notowania, istnieje opcja odkupu od GreenCapital.pl akcji spółki na rzecz założycieli spółki, a przez to odzyskanie przez nich de facto pełnej kontroli nad spółką. Inwestorowi natomiast takie rozwiązanie gwarantowało wysokie prawdopodobieństwo wyjścia z inwestycji i pośrednio kontrolę nad spółką w kluczowym dla niej momencie.

Przekształcenie

Spóka AA sp. z o.o. wypełniając zobowiązania ustalone w umowie z inwestorem, rozpoczęła przekształcenie na S.A. Sporządzono sprawozdanie fiansowe na dzień przekształcenia, wykonano wycenę do celów przekształcenia, zaproponowano udział doświadczonego biegłego rewidenta ze strony GreenCapital.pl. Po jego powołaniu i ocenie palnu przekształcenia, podjęta została uchwała przekształcenia na Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzono też notarialnie statut spółki. We wszystkich tych czynnościach wsparła ją spółka GreenCapital.pl, mając w podobnych przekształceniach wielokrotne doświadczenie. Następnie, w ramach obsługi kancelaryjnej, GreenCapital.pl zwrócił się do sądu rejestrowego w celu rejestracji spółki akcyjnej. 

Dzięki przyspieszeniu związanemu m.in. z równoległą pracą biegłego sądowego czy szybszemu zawiadomieniu wspólników o opinii biegłego, procedura trwała bardzo krótko i sprawnie. Po kilkunastu tygodniach od rozpoczęcia prac, spółka akcyjna miała już odpis z KRS.

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem

Spółka BB sp. z o.o. jest dostawcą internetu. Jej kapitał zakładowy wynosi 50.000 PLN. Brak jest kapitału zapasowego, zysk pojawi się bilansie dopiero w tym roku i ma na jego koniec wynieść około 200.000 PLN. Doradziliśmy spółce, że najtańszym dla niej w obecnych warunkach będzie kapitał pozyskany z prywatnej subskrypcji (private placement) z jednoczesnym wprowadzeniem akcji na NewConnect. Jednakże warunkiem wejścia na ten rynek jest forma spółki akcyjnej, dla której minimalny kapitał zakładowy wynosił 500.000 PLN (obecnie 100.000 PLN). Nie mają w tym przypadku większego zastosowania przepisy o niepełnym pokryciu kapitału zakładowego, z uwagi na planowaną prywatną emisję akcji.

Firma zleciła nam wycenę przedsiębiorstwa, którego wartość przy realizacji Business planu została określona przez analityków na 3 mln PLN. Założono więc spółkę akcyjną BB S.A., gdzie aportem wniesiono rzeczone przedsiębiorstwo, a udziały w tej nowej spółce akcyjnej objęła sp. z o.o. Biegły sądowy, zaproponowany sądowi przez GreenCapital.pl przychylił się do wyceny aportu bez zastrzeżeń. Proces w sądzie rejestracyjnym trwał niecałe 2 miesiące. Dodatkowo, dzięki budowie struktury holdingowej możliwa jest optymalizacja podatków płaconych przez udziałowców jako osoby fizyczne. 

Private placement (oferta niepubliczna) i wprowadzenie na NewConnect

Spółka CC S.A., o kapitale zakładowym 500.000 PLN (5 mln akcji po 10 groszy) chce pozyskać około 5 mln PLN (min. 3,5 mln PLN, maks. 7 mln PLN) na uruchomienie linii montażowej do produkcji podzespołów samochodowych z włókien węglowych. Zwróciła się do GreenCapital.pl w celu przeprowadzenia skutecznej sprzedaży do ograniczonej liczby inwestorów, wsparcia prawnego i koordynowania wszelkich działań z tym związanych, a także przeprowadzenia skutecznego IR (Investor Relations). GreenCapital.pl zobowiązał się także do skoordynowania wszelkich procesów, które mają doprowadzić do notowania spółki na NewConnect.

Firma GreenCapital.pl wyceniła tę spółkę metodą DCF, majątkową i porównawczą i uśredniając wyniki uzyskała wycenę na poziomie 10,5 mln PLN. Uznano, że właściwym poziomem dyskonta będzie 25%. Implikowana cena akcji ma wynieść 1,6 PLN, i taką cenę zarekomenduje Zarząd na NWZA. Inwestorom instytucjonalnym w liczbie około 18 zaoferowana została przeważająca część akcji.

Doświadczenie GreenCapital.pl sp. z o.o. umożliwia zaoferowanie Klientowi efektywnego wsparcia w zakresie strategii, sprzedaży, struktury organizacyjnej i procesów operacyjnych, co bezpośrednio przekłada się na wzrost wartości firmy i zainteresowanie inwestorów. Nasze wynagrodzenie może stanowić rozliczenie w akcjach. W każdym przypadku klient ma poczucie adekwatności naszych wysiłków do płaconego nam  wynagrodzenia. Naszym celem nie jest sprzedawanie za wszelką cenę, ale budowanie przyjaznych relacji - referencje naszych Klientów są dla nas najlepszym wyznacznikiem udanej współpracy.

Finansowanie kredytem

Spółka FF S.A. produkuje plastikowe pojemniki. Ma podpisane kontrakty z wieloma odbiorcami, jej handlowcy rozszerzają działanie na kraje Europy Środkowo-Wschodniej i na Niemcy. Biznes jest potencjalnie prosty - im więcej się produkuje, tym większa marża, w konsekwencji wyższy zysk netto. Jednakże bank, z którym współpracuje spółka, powoli odmawia krótkoterminowego finansowania, nie podając prawdziwych powodów - bank jest niewielki i limity koncentracji nie pozwalają mu rozszerzyć finansowania tej firmy. Spółka z jednej strony uważa, że związane nią ryzyko wzrosło i podobnie zachowa się każdy inny bank, poza tym ma już bardzo dobre relacje z tym bankiem i nie chce go zmieniać.

Specjaliści GreenCapital.pl zaproponowali spółce rozmowy z dobrze im znanymi i zaufanymi dwoma bankami korporacyjnymi, z którymi GreenCapital.pl ma podpisane umowy o współpracy. Specjaliści z tych banków, z udziałem analityka GreenCapital.pl, po przedstawieniu dokumentów finansowych i po opisaniu sytuacji spółki FF S.A. zaoferowali długoterminowe finansowanie kapitału obrotowego FF S.A., obligacje pięcioletnie finansujące budowę nowego zakładu oraz faktoring niepełny. FF S.A. nie jest zmuszona do rezygnacji z dotychczasowego banku, finansowanie nowego banku uruchomione zostało równolegle. Korzyści są ewidentne - FF S.A. może się rozwijać i zdobywać kolejne kontrakty.

góra stronyCopyright © GreenCapital.pl sp. z o.o.