GreenCapitalGreenCapital

by rozwinąć Twój biznesJesteś tutaj: Strona główna > Przedsiębiorstwa

A A A


Obsługa przedsiębiorstw

W ramach kompleksowej obsługi przedsiębiorstw (również wraz z obsługą prawną) możemy zaoferować wsparcie w postępowaniach restrukturyzacyjnych, naprawczych, układowych oraz pozyskiwania finansowania. Niezależnie oferujemy usługi z butiku inwestycyjnego .


Pośrednictwo w sprzedaży/kupnie spółek

Sprzedaż przedsiębiorstwa to proces profesjonalnego poszukiwania albo strategicznych nabywców finansowych, albo takich nabywców branżowych, którzy w swoich planach inwestycyjnych przewidują rozwój przez przejęcia. W ramach pośredniczenia w sprzedaży firm przeprowadzamy due diligence sprzedawanej firmy, wykonujemy wycenę, poszukujemy nabywców w Polsce i zagranicą, oraz dokonujemy wszelkich czynności formalnych (m.in. umowy intencyjne i ostateczne). Odpowiadamy za całość przebiegu negocjacji z potencjalnym nabywcą. W celu doprowadzenia do satysfakcjonującej dla sprzedającego transakcji, jesteśmy skłonni pomóc nabywcy w uzyskaniu finansowania.

Z kolei zakup przedsiębiorstwa to proces, na który składa się:
1. określenie poszukiwanych celów (zawężenie kryteriów),
2. wstępne rozmowy,
3. wyłonienie zainteresowanych sprzedażą własnych przedsiębiorstw,
4. określenie wymiernych korzyści dla nabywcy, wynikających z zakupu danego przedsiębiorstwa,
5. wstępne negocjacje cenowe, np. ustalenie współczynników, od których zależeć będzie ostateczna cena,
6. podpisanie umowy intencyjnej,
7. badanie due diligence (księgowe, podatkowe, biznesowe),
8. jeżeli konieczne - postępowanie przed UOKiK,
9. ostateczne ustalenie ceny i warunków transakcji,
10. aplikowanie o kredyt inwestycyjny na przejęcie przedsiębiorstwa.
11. obsługa kancelaryjna uchwał, wniosków KRS, itd.,
12. podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży,
13. doprowadzenie do zmian formalnych (zmiany Zarządu, KRS, komunikacja do pracowników przejętej firmy). 

W ramach M&A współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma dużymi podmiotami; niektóre z nich zleciły nam dodatkowo poszukiwanie spółek do przejęcia (kompleksowy proces obsługi M&A). Dotychczas poszukiwaliśmy spółek prowadzących sieci restauracji, dystrybucyjnych w branży spożywczej, produkcyjnych (opakowania), spółek z branży IT, przedsiębiorstw zajmujących się klimatyzacjami przemysłowymi, transportem międzynarodowym i spedycją, pośrednictwem finansowym.

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem

Efektywne zabezpieczenie się przed ryzykiem:
1. walutowym,
2. stopy procentowej,
3. zmian cen surowców,
4. operacyjnym.

W przypadku pierwszych 3 ryzyk, nasze wsparcie realizowane jest z wykorzystaniem bankowych (i w ograniczonym zakresie giełdowych) instrumentów pochodnych. Proponujemy kompleksowe wsparcie - od analizy wrażliwości Klienta na ryzyka, prognozowania tej wrażliwości, po doradztwo w ocenie umów ramowych z bankiem, wycen instrumentów pochodnych (żądanie kwotowania od kilku dealerów), dopasowania kwot i terminów, monitorowania potwierdzeń, prawidłowości rozliczeń.

Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem realizujemy już z powodzeniem z kilkoma przedsiębiorstwami na zasadzie kompleksowego stałego doradztwa polegającego na dokładnym dopasowywaniu funkcji wypłat najbardziej odpowiednich instrumentów pochodnych do przepływów walutowych i odsetkowych tych przedsiębiorstw.

Aktualnie również wspieramy zgłaszające się do nas przedsiębiorstwa w skrupulatnym wyjaśnianiu sytuacji związanej z tzw. toksycznymi instrumentami pochodnymi.

W przypadku ryzyka operacyjnego przeprowadzamy szczegółowy audyt firmy i proponujemy ograniczenie tego ryzyka. W tym celu korzystamy z dwóch uznanych na amerykańskim rynku metod podejścia do zarządzania ryzykiem operacyjnym.

góra strony


Formularz dla poszukujących finansowania

Forma prawna *:

 
 

Przychody za ostatni rok obrotowy:

 
 
 
 
 

Wielkość poszukiwango kapitału w ciągu najbliższych 12 miesięcy *:

 
 
 
 
 

Preferowane źródło finansowania:

Poszukuję kapitału w związku z:

 
 

Więcej szczegółów:

 
 

Dane kontaktowe *:

 
 
 
 

Preferuję kontakt:

 
 

Preferowany termin kontaktu:

 

Wypełniając ten formularz wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i oświadczają, iż są zainteresowani otrzymywaniem treści handlowych, promocyjnych i marketingowych drogą elektroniczną.

* - pole wymagane


Copyright © GreenCapital.pl sp. z o.o.