GreenCapitalGreenCapital

by rozwinąć Twój biznesJesteś tutaj: Strona główna > Inwestorzy

A A A


Unikalny model współpracy z Inwestorami

Kontakt:  biznes@greencapital.pl lub formularz po prawej stronie ->

Nasza firma stanowi łącznik między Inwestorami a przedsiębiorstwem nie tylko na etapie pozyskiwania kapitału, ale - co jest jeszcze rzadko spotykane na rynku pośrednictwa kapitałowego - chcemy budować trwałe relacje także po przekazaniu tego kapitału. Jeżeli maksymalnie zredukujemy ryzyko dla Inwestora, to z drugiej strony przekłada się to na relatywnie tańszy kapitał dla przedsiębiorstwa. W ramach umowy doradzamy także stronom jak najlepiej realizować nadzór właścicielski, dostarczamy odpowiednich analiz przedsiębiorstwa, pilnujemy realizacji zapisanych w umowie objęcia/sprzedaży akcji lub udziałów zasad corporate governance. 

Zachęcamy fundusze, firmy i osoby fizyczne, które potrafią wstępnie określić poziom akceptowanego ryzyka i model współpracy z przedsiębiorstwem, które będą skłonne dokapitalizować (aktywny/pasywny nadzór) oraz branże, w które chcą albo nie chcą inwestować i przybliżony przedział wolnych środków do zainwestowania w jedno przedsięwzięcie.

Uwaga: Istotne jest dla nas zapewnienie inwestorom - o ile sobie tego życzą - poczucia anonimowości aż do momentu bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcą (istnieje też możliwość zupełnej anonimowości inwestora przed przedsiębiorcą; nasza firma może być wtedy pełnomocnikiem takiego udziałowca / akcjonariusza). Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane przez Państwa dane były szczególnie chronione.

góra strony


Formularz dla inwestorów

Maksymalna wielkość kapitału do zainwestowania w jedno przedsięwzięcie *:

 
 
 
 
 
 
 

Moja inwestycja może stanowić jedno lub kilka z następujących źródeł kapitału dla przedsiębiorcy *:

 
 
 
 
 
 
 
 

Preferowane branże:

Branże, które nie są brane pod uwagę:

Dane kontaktowe:

 
 
 
 
 

Preferuję kontakt:

 
 

Wypełniając ten formularz zobowiązują się Państwo do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne otrzymane od GreenCapital sp. z o. o., dotyczące potencjalnego podmiotu poszukającego kapitału.

Wypełniając ten formularz wyrażają też Państwo zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i oświadczają, iż są zainteresowani otrzymywaniem treści handlowych, promocyjnych i marketingowych drogą elektroniczną.


Copyright © GreenCapital.pl sp. z o.o.